fotonas

fotonas
fotonas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šviesos porcija arba dalelė, dar vadinama šviesos kvantu. Fotonas turi apibrėžtą kiekį energijos hν. Kuo didesnis dažnis, tuo didesnė fotono energija bei impulsas. Regimosios šviesos fotonų energija nedidelė, pvz., žalios šviesos fotono energija lygi 4·10⁻¹⁹ J. Pagal reliatyvumo teoriją energija su mase visada susijusi šitaip: E = mc². Kadangi fotono energija yra hν, tai jo masė m=hν/c². Fotonas neturi rimties masės m₀, t. y. nejudėdamas jis neegzistuoja, o atsiradęs iš karto įgyja greitį c. atitikmenys: angl. photon rus. фотон

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • fotonas — fotònas dkt. Liuminesceñcija sužãdinama fotònais, kurių̃ spinduliuõtės bangõs il̃gis atitiñka mėlyną spal̃vą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • fotonas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elementarioji elektromagnetinės spinduliuotės dalelė, kurios masė lygi nuliui. Jos energija: E = hν; čia h – Planko konstanta, ν – spinduliuotės dažnis. Fotonai juda šviesos greičiu.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fotonas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektromagnetinio lauko energijos kvantas. atitikmenys: angl. light quantum; photon; quantum of light rus. квант света; световой квант; фотон …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photon vok. Photon, n rus. фотон, m pranc. photon, m …   Fizikos terminų žodynas

  • anihiliacinis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. annihilation photon vok. Annihilationsphoton, n; Vernichtungsphoton, n; Zerstrahlungsphoton, n rus. аннигиляционный фотон, m pranc. photon d’annihilation, m …   Fizikos terminų žodynas

  • stabdomasis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. bremsstrahlung photon vok. Bremsstrahlungsphoton, n rus. фотон тормозного излучения, m pranc. photon de freinage, m …   Fizikos terminų žodynas

  • išilginis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal photon vok. longitudinales Photon, n rus. продольный фотон, m pranc. photon longitudinal, m …   Fizikos terminų žodynas

  • skaliarinis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. scalar photon vok. skalares Photon, n rus. скалярный фотон, m pranc. photon scalaire, m …   Fizikos terminų žodynas

  • skersinis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. transverse photon vok. transversales Photon, n rus. поперечный фотон, m pranc. photon transversal, m …   Fizikos terminų žodynas

  • virtualusis fotonas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. virtual photon vok. virtuelles Photon, n rus. виртуальный фотон, m pranc. photon virtuel, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”